กิจกรรมปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ประกาศผลวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ Facebook : Yanmar Thailand Fanclub